Upoznala pravi projektil… Moju pažnju privukla je komšinica iz susednog dvorišta koja je sa konopca skidala osušeni veš. To i ne bi bilo tako interesantno da sve to nije činila u prozirnoj kraatkoj suukknjici kroz koju su se jasno naazirale njeene oblinnee. Kad bi se sagla iz majice su joj ispaadale divne sissee. Ne znam šta je bilo lepše na njoj: kosa, koju je podigla rajfom, lice, grudi ili duuppeence kojim je njihaala. Znaam da je bila udaataa za neekog trgovaačkog puutnika koga daanima nema kod kuće. Mnogi su je zbog te situacije obleetali, a bogaami i umaakali. I meni je pokreetaala žeelju da je opaalim. Brzo obukoohh šorts i maajicu, pa pođoh u lov. Ona je baš završaavala sa vešom kada sam naaišao. Uz komšijsko „Dobro jutro”, ponudih se da joj pomognem da unese korpu u kuću. Znao sam da ću tako privući njene simpatije, drugi usputni jeebaaaači su je koristili samo kao gajbu za istreesanje speermee. Pojeebbuuu je i odu. Prihvatila je pomoć i pažljivo osmotrila moju… muškost. Nasmejala se kad je videla ispupčenje na mojim pantaalonaamaa.
Uz kaficu mi je rekla da se zove Ružaa. Imala je četrdeeseetak godina i bila je toliko izazovna da sam je odmah uhvatio za duupppwwe. Na moje iznenađenje bilo je čvrsto iako su ga mnogi gnječili. Odmah je počela da se svlaaači. ‒ Hajde, skini se i ti! ‒ rekla je, ispijajući kaafuu. Kad je videla koliku kuurrrčiinnu imaam, umaalo se nije preepaala. ‒ Pa, ovo je praavi proojektil! Daj mi ga u usta! Hoću da ga popušim… Strpao sam joj ga do grla. Ruža se pokazala kao dobra puušššačica; mali je broj žena koje su mogle tako lepo da mi ga gutaaju s obzirom da je dug 21 centimetar (proverena činjenica). Kad se nasladila guutaanjem, lizaanjeem, ppuušenjem i grickaanjem jaajaa, naaggguzila se i prostenjala: ‒ Naabij mi ga u tu moju proždrljivu piizzdu!
Stvarno je imala razrađenu pičlkkku, a kako i ne bi, kad se tuucccala svaakodnevno. Vreela i raassskvaašena, a uz to duboka kao provaaalija. ‒ To, to, izjeebi mee, kad ne može moj muž! Uh, koliko se jeebaačaa izreeđaalo na meni, ali ovakvog pastuva još nisam imala! Daj mi ga opeet u ustta! Mmmm… kako je sočaaan… ‒ nekako je procedila i opet ga je usisala do grla. Gutala ga je sva izbeezzumljena i raaspaljena nekoliko minuta, a onda ga izvaadi i reče: ‒ Hoću da me tuucccaš u duuuppe! Uvuuci ga polaako jer je užaasno veliki… Šta sam drugo mogao nego da uddovoljim svojoj dami. U najvećem zaanosu prošaaputa: ‒ Prošle noći sam se jeebaalaaa sa dvojicom. Jednom sa ppuuušilaa, drugi me je tuuucccaao u dduuuupee. ‒Ti si bolji od njih. Ooohh… kako me raastuuurrraš, kaako si mi lepo zaaačepio rruuupiicu… baš me zaadovoljaavaaaššš… ‒ Raaaaccvetaaću ti dduuuupe. Biće kao tvoje ime! ‒ rekao sam, a zatim izvaaadio svoju raaazbesnelu kkuuurčinnnu i stavio joj je između siisssa.

Kako sam uživao dok se kurac gubio u udolini između Ružinih meesssnaatih breeežuljaka. ‒ Mače, svrršššši mi u uuusta… Hoću da progguuutaam svaaku kap speerrme!!! Sisaaala je saavršeno i već posle nekoliko trenutaka počeo sam da ejaakkuuliram. Kako je lep osećaj kad se speeerrrmaa izbaacuje direeekkktno u grlllo, a kurvetina guuuttta li, gguuutaa. Za Ružu sam bio top jeebaaač, pa mi je na raaastanku rekla: ‒ Kod mene si uvek dobrodošao ‒ preko reda!!!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.