Udata sam i uspešno ostvarujem maštu sa strane… To jutro sam vodila računa da muž ne vidi šta sam obukla. Odabrala sam crnu boju kao dominantnu. Taangee sam retko nosila kada idem na posao ali sam ih za ovu priliku obukla kao i haltere i crne najlon čarape. Sama ta kombinacija je dovela do toga da sam se osećala seekksi i blago naapaaljeeno. Dan je proticao radno sve do 13h kada sam se spremila i napustila radno mesto. Zoran me čekao ispred firme i službenim kolima odvezao do njegove garsonjere gde sam očekivala i Dragana. Zatekli smo ga kaako leži na krevetu, obučeen samo u bokseerice. Ustaao je, poljuubbio me u ruku i skinuo maantil uz komeentar „supeer izgleedas“ na šta je Zoran dodao „kao i uvek“. Nisam čekala kao prošli put već sam počela polako da se skidaam, što su obojicaa prihvatili i uradili isto. Dok sam skidala suknju oseetila sam poznato pulsiranjee i naaleet toplotee videvši veliki draganov kurraac koji se klaatio ispred mene. „Uželeela si se raasturanja od proošlog puta? Svidelo ti se kako smo te

razvalili kao kurvicu“ reče. „Da nisam ne bih bila ovde“, spretno sam ga gurnuula na kreeveet i pored njega bacila i Zorana. Za trenutak su se zbunili ali kada sam klekla između njih i obojicu ih uhvatila za kurac opustili su se. „Kakva si ti jeebuulja“ reeće Dragaan dok sam njegov nabrekli kuurraac uzimaalaa u ustaa a Zoranu počeela da ga drkaam rukom. Obojicaa su uzdisaali dok sam im ppuušila naizmeenično. Odjeednom, Zoran je ustao i došao iza meene. Izbaacila sam kukove i raaširila nogre kao praava kkuurviccca. Jednim poteezom navukao me je ne kuuuraac i počeeo da silovito tuuccca. Čulaa sam ga kako komentariše da me muž ne jeebee doovoljno i da me treba često uvako rasturati ali nisam mogla da odgovorim jer je Dragan počeo da mi ga u ustaa naabija diraajući me po braaadavicama što me je dovelo do ludila. Odjednom sam osetila Zoranov prrst u guuzzi, polaako me je širio i pripreemao. Nisam znala da li da se opirem ili ne pošto me tako zaaadnji put tuuucccao muuuž sa poluuudddignutim kuuurrrcem što je više ličilo na mučenje nego

na uživanje. Zoran se povukao a Dragan ustao i bacio me na leedja, raaaširio noooge i sjurio ga u piičččkicu, pooodigao nogee na raameeena i počeo da me raazvaaljuje. Povikala sam „ne, ne“ ali sam se istovremeno namestila i dala mu do znanja da naaastavi. Staaavio ga je na ulaaaz i polako ušaao u gguuuzu uz moje steeenjanje i njihove komeetare „ kako je dobra, jeebeee se kao praaavaa kkuurva“. Dragan je stao ispred mene i stavio mi svoj kuuurrraac u ustaa, par puta ga naabbio, izvadio i u mlaazooovima mi svrrsssio po licu. Zoran je nastavio da ga naabija držeeći me za kuukkkovvee pri čemu sam imala osećaj da je ceo ušaaoo u meenee. U jednom trenutku naabbio ga je duboko i osetila sam dobro poznato puullsiranje u sebi. Jedva sam ustala i otišla da se operem od Draganove speerrrmee. Dole sam bila potpuno raazvaaljena ali uz prijaatan oseećaj ispppunjenosti. Obuuukli smo se i dogovorili da sve ponovimo uskoro. Zoran me odvezao do stana gde je čekao pospani muž željan večere i priče kako je bilo danas na poslu. Moj komentar je bio „e da znaš“ pri čemu je on to protumačio kao brdo problema a ja…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.