Klinac ovo ne sme znati tvoja mama… Moja mama radi u jednoj privatnoj kompaniji ovdje u Zagrebu. Sa njom zajedno radi jedna žena po imenu Sara. Sara ima trideset i sedam godina, razvedena je i ima malog sina. Moja mama se sprijateljila sa njom i često jedna kod druge idu u posjete. Ona često zna da navrati kod nas. Oblači se jako izazovno. Uvijek na poslu nosu kratku uskuu suuknju i gore kosulju ispod koje se jasno vidi bruuss iz koga kipe njene velike siissee. Jednostavno izgleda kao neka milffaaara sa pooorrrnniića. Nekoliko puta je tako obučeena dolazila sa posla kod nas i moram vam priznati da bi istog momenata otišao u wc i ludački ga ddrrkkaao na nju, zamišljajući kako je jjeebbeem. Jednog petka mama nije otišla na posao jer joj je bilo loše pa me je zamolila da odnesem neke popodne papire na stan do Sare. Pristao sam i negdje oko četiri sata sam se zaputio ka njoj. Pozvonio sam na vrata koja mi je nakon par minuta otvorila. Na sebi je imala kućnu haljinu sa velikim

deekkolteeoomm tako da sam mogao sada jasno da vidim njene veelikee siissee. Ostao sam da zurim u njene velike siisseee, sve dok se nije ona nasmijala i ponudila me da uđem. Išao sam za njom do dnevne sobe. Uvijala je kuukkoviimma kao zmija. Ponudila me je sokom. Moj se sada jasno ocrttaavao na treneerci pa sam rukom pokušao da ga sakrijem. Videla je da mi je neepprijatno pa me upitala što sam takav. Pogledala je preema dolje i vidjela moju errekcciiju. Zacrvenio sam se i pokušao da pravdam, dok mi je ona rekla da je to sasvim normalno da muškarci reaguju na žene. Upitala me je da li je ona tako sseekksi po meni. Klimnuo sam glavom u znak odobrenja. Rekla mi je da ustanem, što sam i uradio. Tada je skinula u jednom momentu i trenerku i bokksserice sa mene. Moj diiggnuti

kuurraacc je izletio napolje. Bila je oduševljena njegovom veličinom i tvrdoćom. Uzela ga je u ruku i počela nježžno drrkkati. Dok ga je drrkkaalla gledala me je direktno u oči pitajući me da li mi se ovo sviđa. Rekao sam da nastavi a ona je sada skinula i onu haljinu sa sebe. Rekla mi je da ovo mora ostati naša tajna, na što sam rekao da ne mora da brine. Moja želja je sada bila ostvarena. Nisam više mogao da izdržim i bio sam pri kraju da svvrrššiiim. Vidjela je i ona to pa mi je rekla da želi da svvrrššiim joj po licuu i siiissssama. Uzeo sam kkuurraaaac u ruku i nakon par puta drkkkaaanja počeo sam da svrššaaavvaaam joj po liccuu i siiisssaamma. Moje spperme je bilo svuda, čak i po njenoj kosi, svršššiioo sam jako. Ustala je otišla da se umije. Rekla mi je da sledeći put ćemo da probamo neke druge stvari. Obukao sam se i krenuo nazad jer je već bilo kasno. Jedva čekam da se nastavim družiti sa njom.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.